Lưu Mỹ Ngọc

Chuyên gia tư vấn BĐS Vinhomes chuyên nghiệp

Lưu Mỹ Ngọc

Giám Đốc Quản Lý Đại Lý
Vinhomes Miền Trung -
Miền Nam

Dịch vụ: tư vấn, phân tích và đánh giá các dự án BĐS Vinhomes

Kinh nghiệm
làm việc

Giám đốc

Quản Lý Đại Lý Vinhomes Miền Trung - Miền Nam

20 năm

Hoạt động trọng lĩnh vực môi giới
bất động sản sơ cấp và thứ cấp

Nguyên Phó Tổng Giám đốc

Công ty TMDV BĐS Green Hill - Đại lý F1 của
chủ đầu tư Vinhomes

10 năm

Quản lý sales của Công ty Liên doanh
Phú Mỹ Hưng

Mục tiêu phát triển
cho khách hàng

“Tôi mong muốn hỗ trợ các đại lý hiệu quả và nhanh nhất trong việc tìm hiểu về các dự án bất động sản của Vinhomes – thương hiệu BĐS số 1 tại Việt Nam, đồng thời tư vấn, đánh giá để chọn được nơi ở, kênh đầu tư an toàn, hợp lý và phù hợp với nhu cầu.”